Ydelser
shutterstock_1570633597 2
shutterstock_87873511

Vores ydelser

Bogføring

 

Vi yder bogføringsservice til små kunder med enkle økonomiske aktiviteter. For større kunder f.eks. i detail branche eller catering branche vil vi anbefale, at kunden benytter en ekstern bogholder.

Vi udfører:

 • Bogføring af bilag
 • Kreditor/debitorstyring
 • Fakturering
 • Bankafstemning
 • Løn

Læs mere på vores ydelsesblad 

 

Regnskab

 

Efter Regnskabsloven kan små virksomheder fravælge revision, hvis de i to på hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider to af de nedenstående kriterier på balancedagen:

 • En balancesum på 4 mio. kr.
 • En nettoomsætning på 8 mio. kr. og
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

 

Formålet af undtagelsen er  at reducere administrationsbyder for  små virksomheder. Virksomheden skal stadig indberette årsrapporten til Erhvervsstyrelsen som hidtil, dog med oplysningen om revisionen er fravalgt. Virksomheden kan også fravælge revision allerede ved stiftelsen.

 

Med benyttelse af undtagelsen sparer virksomheden på regnskabsomkostninger, da bogholderiopgaver og årsregnskabet kan blive udført samme sted. Vi kan løse opgaverne meget mere effektivt end en ekstern revisor, da vi allerede har indgående kenskab til din virksomheds økonomi.

 

Vi udfører:

 • Årsregnskab og indberetning til Erhvervsstyrelsen
 • Momsregnskaber og indberetning til Skat
 • Gennemgang af virksomhedens regnskab
 • Regnskabsanalyser efter behov

Læs mere på vores ydelsesblad

Konsulentydelser


Vi yder konsulentservice i skat og finansielle og- juridisk relevante opgaver.

Vi udfører:

 • Skatterådgivning og indberetning for selskaber og personer
 • Skatterådgivning ved virksomhedens opstart og drift
 • Udarbejdelse af budgettering, forretningsplan osv. ved låntagning
 • Gennemgå kontrakter og aftaler
 • Deltagelse i møde (kun i København og omegn)

Vores pris


For bogføringsopgaver: timepris på kr. 400 ekskl. moms.

Der er rejsetillæg oven i, hvis opgaverne skal udføres hos kunden.


For skatterådgivnings- og konsulentopgaver: timepris på kr. 650 ekskl. moms.


Andre ydelser fastsættes efter opgavens størrelse.